CSD Vrhnika
 

Center za socialno delo Vrhnika

Ljubljanska cesta 16, 1360 Vrhnika 

Uradne ure
Ponedeljek:  od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 15.00 ure
Sreda:         od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 17.00 ure
Petek:         od 8.00 ure do 12.00 ure
Poslovni čas
Ponedeljek, torek, četrtek:   od 8.00 ure do 15.00 ure
Sreda:                               od 8.00 ure do 17.00 ure
Petek:                               od 8.00 ure do 13.00 ure

 
SOCIALNA AKTIVACIJA - NOV PRISTOP OBRAVNAVE UPORABNIKOV NA CSD IN URADIH ZA DELO

Ekonomska kriza je močno vplivala na trg dela (gospodarstva so se na krizo odzvala z zmanjševanjem plač in ukinjanjem delovnih mest). Posledično se je v Sloveniji v času krize povečalo število prejemnikov denarne socialne pomoči. Socialni transferji preprečujejo absolutno revščino, vendar ne omogočajo izhodov iz brezposelnosti. Enega izmed odgovorov na ta problem nudi socialna aktivacija, ki z različnimi ukrepi krepi moč ljudi ter jih tako spodbuja in podpira pri približevanju trgu dela  in reševanju socialne problematike.

Več>>>

 
OBVESTILO ZA IZDAJO ODLOČB

Obveščamo vas, da bodo zaradi povečanega števila vlog odločbe izdane z zamudo, predvidoma v roku dveh mesecev.

 
Obvestilo: Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.

Vloga in dodatne informacije so dostopne na povezavi .

Vlogo je možno oddati od 15. 6. 2017 do 20. 9. 2017 na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Vloge za DRŽAVNE ŠTIPENDIJE ZA ŠOLSKO LETO 2017/18 pa lahko oddate na našem CSD:

DIJAKI:
- vlogo oddajo v mesecu avgustu,
- obvezne priloge: potrdilo o vpisu za šol. l. 2017/2018
- fotokopija spričevala za preteklo šol. leto.

ŠTUDENTI:

- vlogo oddajo v mesecu septembru,
- obvezne priloge: potrdilo o vpisu za šol. l. 2017/18
- izpis e-indeksa ( če se uveljavlja dodatek za uspeh)

 
VRAČILO PREJETEGA VARSTVENEGA DODATKA IN DENARNE SOCIALNE POMOČI

S 1.2.2017 je pričela veljati nova zakonodaja pri pravici do denarne socialne pomoči in pravici do varstvenega dodatka. Zakonodaja ukinja zaznambe na nepremičninah in vračilo prejete pomoči za prejemnike varstvenega dodatka in denarne socialne pomoči v primeru, ko ima posameznik oz. družina v lasti stanovanje ali stanovanjsko hišo, v kateri dejansko biva, v vrednosti do 120.000 evrov. Vsi ostali pogoji za upravičenost ostajajo nespremenjeni.

Vse zaznambe na nepremičninah, ki so jih zaradi upravičenosti do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka osebe prejele med 1.1.2012 in 1.2.2017, bo Vrhovno sodišče RS po uradni dolžnosti izbrisalo iz zemljiške knjige. Del zaznamb je že izbrisan, določen del postopkov pa je še v teku.

Več informacij o denarni socialni pomoči (pogoji, vračila, zaznamba) klikni tukaj 

Več informacij o varstvenem dodatku (pogoji, vračila, zaznamba) klikni tukaj 

 

 
TERMINSKI PLAN IZPLAČIL TRANSFERJEV ZA LETO 2017

Za ogled datumov izplačil transferjev za leto 2017 klikni_tukaj.

 

 
KDAJ VAM POTEČE PRAVICA IZ JAVNIH SREDSTEV?

Da prejemniki pravic iz javnih sredstev ne bi pozabili na oddajo vloge, če jim le-ta poteče, smo pripravili aplikacijo za vpogled v podatke.
Povezava:
https://emddsz.gov.si/iscsd2_vppjs/

Vpogled v podatke o priznanih pravicah iz javnih sredstev je možen na podlagi EMŠO in davčne številke, ob predhodni registraciji.
Navodila :
  1. Pred prvim vpogledom v podatke se je potrebno registrirati. Registracijo izvedete s pomočjo gumba »Registriraj«.
  2. Za uspešno poizvedbo vnesite vaš EMŠO in geslo, ki ste ga izbrali pri registraciji.  Nato izberite gumb »Poizvedba«.
  3. V kolikor ste pozabili geslo, ponovno izvedite registracijo s pomočjo gumba »Registriraj«.
 
«« Začetek « Nazaj 1 2 Naprej » Konec »»

Rezultatov 1 - 7 od 9

Anketa

Od zaposlenih na CSD prejmem informacije, ki so mi pri reševanju težav v pomoč:
 

Števec

Obiskovalcev: 588045